lampa Brilant

Akce
  • lampa Brilant
  • lampa Brilant
    lampa Brilant

Lampa na osvětlení rekreačních chat, zahradních domků, karavanů a míst bez rozvodu elektrické energie. Lze je použít i jako osvětlení při nočním rybolovu. Připojují se k 2 kg propan butanové láhvi. (Láhev není součástí dodávky).

Výrobce:
MEVA
Obj.č.
Variant
Dostupnosť
Cena
s DPH / bez DPH
1421 4238A
náhradné sklo 200x250mm, 0,5kg
18 dní od objednania
576,52 Kč / 480,43 Kč
-+
1421 2017D
1421 2017D - lampa Brilant
18 dní od objednania
1 026,64 Kč 821,70 Kč / 855,53 Kč
684,75 Kč
-+

lampa Brilant

Lampa na osvětlení rekreačních chat, zahradních domků, karavanů a míst bez rozvodu elektrické energie. Lze je použít i jako osvětlení při nočním rybolovu. Připojují se k 2 kg propan butanové láhvi. (Láhev není součástí dodávky).

Kempinkové rybářská lampa BRILaNT


Lampa určená pro turisty, rybáře, myslivce, k provozu ve venkovním prostředí, ale i v rekreačních chatách, karavanech a zahradních domcích no i při rybolovu jako poziční světlo. Jednoduché a výkonné svítidlo s plynulou regulací osvětlení.

Technické parametry:
 
Výkon (kW) - 0,12
Váha (kg) - 1
Spotřeba (g / hod) - 50
Rozměry (š x h x v) - 270x210x200

Bezpečnost:

- Lampu smí obsluhovat pouze dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Při provozu lampy musí obsluha dále respektovat obecné požárně bezpečnostní předpisy!
- Obsluha lampy nesmí být v žádném případě svěřována dětem!
- Lampa musí být uložen mimo dosah dětí!
- Nepoužívejte lampu, kteráý by měla poškozené nebo opotřebované těsnění!
- Nepoužívejte lampu, pokud je netěsná, poškozená nebo pokud pracuje nesprávně!
- Jestliže Váš spotřebič není těsný (zápach plynu), okamžitě jej přeneste do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li provádět kontrolu úniku (těsnosti) Vašeho spotřebiče, provádějte to ve venkovním prostředí .Nezaisťujte úniky otevřeným ohněm, použijte pěnotvorný roztok!
- Přístupné části lampy jsou při provozu a bezprostředně po něm velmi horké! Zabraňte přístupu malých dětí ke spotřebiči!
- Při provozu je nutné lampu umístit na nehořlavou podložku a mít ho pod dohledem!
- Z hlediska požární bezpečnosti musí být lampa umístěna nejméně 500 mm od hořlavých
     materiálů!
- Kontrolu těsnosti provádějte v dobře větrané místnosti, popř. ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení / vznícení a mimo dosah ostatních osob.
- Výměnu tlakové LPG láhve provádějte ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení / vznícení a mimo dosah ostatních osob.
- Povrchová teplota LPG láhve nesmí překročit 40 ° C!
- Je zakázán jakýkoliv přímý ohřev tlakové láhve s LPG pro zvýšení odpařovací mohutnosti kapalného plynu.
- Po připojení lampy k LPG láhvi se vyvarujte naklánění, obracení a jiné manipulaci s LPG láhví, která by měla za následek natečení tekuté PB směsi do hořáku. Po zapálení hořáku, by důsledkem nedokonalého vzplanutí tekuté PB směsi došlo k výraznému vyšlehnutí plápolavého plamene z hořáku. Po vyhoření tekutého plynu by se velikost a intenzita plamene vrátila do původně nastavených hodnot. Následkem je ucpání trysky (špatné hoření), nadměrné opalování součástí lampy, tvorba popela a větší riziko vzniku požáru (nelze ovládat vzniklý plamen)!
- V prostoru, kde je lampa v použití, je nutné zajistit dostatečné větrání!
- Je zakázáno používat spotřebič v místnostech a prostorách pod úrovní terénu!
- Z bezpečnostních důvodů neupravujte žádné díly!
- Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!
- Je zakázáno umisťovat a používat tlakové láhve s LPG) a to ani vyprázdněné) v prostorách pod úrovní terénu!

Fotogaléria k produktu lampa Brilant

Stoly

Velký stolek do bivaku XXXL D80 x S50 x V33-50cm

1 528,90 Kč s DPH 1 274,08 Kč bez DPH

-+

Vařiče, udírny, grily

Rybářský vařič Magnum

602,58 Kč s DPH 502,15 Kč bez DPH

-+
teplomet Ardent

896,62 Kč s DPH 747,18 Kč bez DPH

-+
Rybářský nerezový příbor

303,94 Kč s DPH 253,28 Kč bez DPH

-+